Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް ( 17 ޑިސެންބަރ 2020 )

-


ލިޔެކިޔުން


FISHING LICENSE REPORT -17TH DECEMBER 2020

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 331.71 KB