Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީން

-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގަ ބޭނުންކުރުމުގެގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާކަނޑުގެ ފުން ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ (ޑައިމަންޑް ބެކް ސްކުއިޑް) މަސްވެރިކަން އާލާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަސްވެރިކަން ދަސްކުރުމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 3 ދުވަހުގެ ތަމްރީން ދަތުރުތަކެއް ވަނީހިންގާފައެވެ. މި ޓްރެއިނިންގ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވީ 10 މާރޗުގައި، ކ. ކަނޑުއޮތްގިރި / މިފްކޯގައި ބޭއްވި ޚައްސަ ރަސްމީޔާތެއްގައި މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު އެވެ.