Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ވުމަންއިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ ސްޓެމް ފެސްޓް 2019 މިނިސްޓްރީ އިން އެންޑޯޒް ކުރައްވައިފި


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
ވުމަންއިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ ސްޓެމް ފެސްޓް 2019އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީން އެންޑޯޒް ކޮށްފައިވާ ފެސްޓިވަލެކެވެ. މި ފެސްޓިވަލު އިންތޒާމު ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ޓެކްނޯލޮޖީ ދާއިރާގައި އުޅުއްވާ ޒުވާން ކަނބަލުންނެވެ. މި އިވެންޓުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުން އެދެމެވެ. މި އިވެންޓް ކުރިޔަށް ދާނީ މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 8 އަދި 9 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ސެންޓަރަލް ޕާކުގައެވެ.