Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް ޖޯޖިޔާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ސަފީރު އާއި ބައްދަކުކުރައްވައިފި


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް ޖޯޖިޔާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ އާރހިލް ދުލިއާޝިވިލީ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއި ތަރައްގީކޮށް, މައުލޫމާތާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ބަދަލުކުރުމާއި, އުފެއްދުންތެރި އަދި ހިއުމަން-ސެންޓަރޑް ޕަބްލިކް ސާވިސް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނެވެ.