Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އާއްމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާ ދެކޮޅު ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރެއްވުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އާއްމު ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާ ދެކޮޅު ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޕެޓީޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެމެލީ ފައުންޑޭޝަން އިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ޕެޓީޝަނެކެވެ.