Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ އާއްމު މެންބަރުގެ މަޤާމަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބު ކޮށްފި.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ އާއްމު މެންބަރުގެ މަޤާމަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ އާއްމު މެންބަރުގެ މަޤާމަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ. ތިންފަރާތަކުން ވާދަކުރި މިއިންތިޚާބުގައި 57 ވޯޓާއެކު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ މުޙައްމަދު ޝާފިޢު، ޝަރުތު ، ބ. ތުޅާދޫ އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ން 11:00 އަށް ވެލާނާގެ ތިރީގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި 103 މީޑިއާގެ ތެރެއިން 93 މީޑިއާއަކުން ވަނީ ވޯޓްދީފައެވެ.