Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ތަޤްރީރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އޮނޮރަބަލް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ
ލިޔެކިޔުން