Skip to main content

  1. Home
  2. Jobs and procurements

Jobs and procurements

Organisations

Topic

Type

20 results

In: jobs_and_procurements

From: Ministry of Defence

Job   
Civil Service Job Application Form

Civil Service Job Application Form

Last updated : 10 June 2021      From: Ministry of Defence

Job   
ލީގަލް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

-

Last updated : 15 April 2021      From: Ministry of Defence

Procurement   
އަންދާސީހިސާބު - ހާބަރ ކްރާފްޓް 105 ލޯންޗް މަރާމާތު ކުރުމަށް (2021/50)

.

Last updated : 13 April 2021      From: Ministry of Defence

Procurement   
އަންދާސީހިސާބު - ބާލީސް ސަޕްލައި ކުުރުމަށް(2021/51)

.

Last updated : 13 April 2021      From: Ministry of Defence

Procurement   
ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި - އައިޓީއާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ(2021/42)

.

Last updated : 05 April 2021      From: Ministry of Defence

Procurement   
އަންދާސީހިސާބު - އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަށް ބޭނުންވާ ދިދަ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/48)

.

Last updated : 05 April 2021      From: Ministry of Defence

Procurement   
.

.

Last updated : 03 April 2021      From: Ministry of Defence

Procurement   
.

.

Last updated : 01 April 2021      From: Ministry of Defence

Job   
Job Announcement - Driver

.

Last updated : 24 March 2021      From: Ministry of Defence

Job   
Job Announcement - Legal Officer

.

Last updated : 17 March 2021      From: Ministry of Defence